top of page

HİZMETLERİMİZ

00f3e2ab-d745-4329-9d40-a772ff2a1371bar25091345-4.jpg

Ambalaj Atığı Toplama Ayırma

Ambalaj atıklarının işlenerek asıl kullanım amacı ya da diğer amaçlar doğrultusunda ürünlere, malzemelere ya da maddelere dönüştürüldüğü bir geri dönüşüm tesisidir.

Atık Yönetimi Yönetmeliği ile atık işleme tesislerine getirilen yükümlülüklere uygun olarak, atık üreticilerinden toplanmış olan ambalaj atıkları;

Faaliyet alanında beton zemine sahip, tamamen kapalı alanları haricindeki alanlarının etrafının tesis güvenliğini sağlayacak şekilde kalıcı yapı malzemeleri ile çevrili olduğu, internet bağlantılı uzaktan erişim imkânı veren kantar programı olan, tesise uzaktan erişim imkânı veren kamera sisteminin bulunduğu Saydaş Plastik tesislerinde, çeşitlerine göre ayrılmakta ve depolanmaktadır.

Uygun depolama sonrası atıklar yıkama prosesine tabii tutulur. Yıkama işlemi sonrası oluşan atık sular için oluşturulmuş toplama kanalları ve ızgara sisteminden geçerek toplanan atık suların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bertarafını sağlanır.

Saydaş Plastik tesisine gelen, geri dönüştürülen ve elde edilen ürünlere/malzemelere ait bilgilerin kaydedildiği veri kayıt sistemi bulunmaktadır.

Saydaş Plastik, tesisine giren ve çıkan malzemeler ile bunların alındığı ve verildiği yerleri ambalaj bilgi sistemine işleyen, tüm mevzuat gerekliliklerini yerine getiren örnek bir tesistir.

Saydaş Plastik tesislerine gelen ambalaj atıkları yıkama prosesi sonrasında kırma işleminden geçirilerek, çapak haline dönüştürülmektedir. Plastik çapaklar granül ham maddeye dönüştüğünde geri kazanım süreci tamamlanmış olur.

Üretmiş olduğumuz granül ham madde birçok sektörde alternatif olarak değerlendirilmektedir.

Ambalaj atıklarının geri kazanımı ile;

Enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Türkiye ekonomisine katkı da bulunulmaktadır.

Atık miktarları azaltılarak, yeni ürünlerde de ham maddeye olan ihtiyacı azaltmaktayız.

Doğal kaynaklarımızı koruma sürecinde rol alıyoruz.

Gelecek nesillere daha temiz bir dünya sunmayı hedefliyoruz.

Ambalaj-Atıklarının-Geri-Dönüşümü.jpg

Tehlikesiz Atık Toplama Ayırma

Plastik Atıklar (plastik bidonlar, mavi bidonlar, beyaz bidonlar, PE içeriğe sahip atıklar) kendi içlerinde uygun şekilde ayrılırlar.

Ayrılmış olan plastik atıklar kırma işlemine tabii tutulurlar. Granül prosesinde kullanılmak için plastik çapak haline getirilirler.

Metal hurdaları parçalamak/boyutlarını küçültmek suretiyle kalitesini ve yoğunluğunu arttırarak ve arındırma işlemine tabi tutarak hammadde niteliğine getirmek maksadıyla faaliyet gösteren metal sektörüne hazır hale getirilmektedir.

Ambalaj-Atıklarının-Geri-Dönüşümü.jpg
bottom of page